Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Aleksandra Rzewuska
(ostatnie artykuły autora)

"Wydaje się bowiem, że piszemy nie palcami, lecz całą swą osobą. Nerw, który zawiaduje piórem, okręca się wokół każdego ...

ONZ: ponad 52 mln służących na świecie - zwykle bez żadnych praw

Opublikowano: 10.01.2013r.

Ponad 52 miliony osób na świecie pracuje jako służący w domach innych ludzi, w większości bez ochrony socjalnej i prawnej. 83 proc. spośród nich to kobiety - podała w środę oenzetowska Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) w pierwszym raporcie na ten temat.

Organizacja zastrzega, że jej szacunki, oparte na danych z 2010 roku, mogą być zaniżone nawet o dziesiątki milionów osób, ponieważ kraje nie przekazują pełnych danych.

W opublikowanym w środę raporcie MOP sprecyzowała, że dane nie uwzględniają osób poniżej 15. roku życia, które wykonują obowiązki służących. W 2008 roku ich liczbę szacowano na 7,4 miliona ludzi.

83 proc. służących to kobiety, często narażone na różnego rodzaju formy eksploatacji i innych nadużyć wynikających m.in. z nieznajomości języka i prawa. Często tacy pracownicy otrzymują stałą stawkę tygodniową lub miesięczną, niezależnie od tego, ile godzin przepracują.

Wicedyrektor generalna MOP Sandra Polaski zwróciła uwagę w Genewie, że w wielu krajach służącym nie przysługuje prawo do cotygodniowego odpoczynku, z jakiego korzystają inni pracownicy. "W połączeniu z brakiem praw, skrajną zależnością od pracodawcy oraz charakterem pracy służących, która odbywa się w izolacji i bez ochrony, często są oni narażeni na różnego rodzaju nadużycia" - podkreśliła.

Raport precyzuje, że ponad połowa z nich nie podlega krajowym regulacjom dotyczącym tygodniowego wymiaru godzin pracy, a ok. 45 proc. nie ma prawa do cotygodniowego odpoczynku.

Około 90 proc. z tych pracowników nie ma ogólnej osłony socjalnej w stopniu, w jakim przysługuje ona pracownikom innych sektorów; około jednej trzeciej jest całkowicie wyłączonych spod prawa pracy obowiązującego w danym kraju.

"Od opieki nad dziećmi przez opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi do wykonywania szerokiej gamy obowiązków domowych; służący stanowią nieodzowny element tkanki społecznej" - oświadczyła Polaski.

Najwięcej pracujących w ten sposób jest w regionie Azji i Pacyfiku - ponad 21 milionów. Prawie 20 milionów zarabia w ten sposób na życie w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Na Afrykę przypada - nieco ponad 5 milionów, na kraje rozwinięte 3,6 miliona, a na Bliski Wschód - 2,1 miliona.

(PAP)

ksaj/ ap/

 

Za: kadry.abc.com.pl