Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Pawlak/Pigoński, Usta McQueena

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Zbigniew Radosław Szymański
(ostatnie artykuły autora)

Urodzony w tych szczęśliwych czasach, gdy Gdynia nie była jeszcze Gdingen a już na szczęście nie Gotenhafen. Żyje do dz...

Gdynia: Po XXVIII sesji Rady Miasta

Opublikowano: 01.02.2017r.

W środę 1 lutego odbyła się pierwsza w nowym roku XXVIII sesja Rady Miasta Gdyni, podczas której podsumowano obchody 90-lecia Gdyni, nadano medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, a także podjęto uchwały w sprawach:


- nadania panu Leszkowi Kopciowi Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni"
Dzięki działaniom Leszka Kopcia Gdynia zyskuje uznanie na arenie krajowej i międzynarodowej jako miejsce sprzyjające i promujące film. Współtwórca i dyrektor Gdyńskiej Szkoły Filmowej, wieloletni dyrektor Festiwalu Filmowego w Gdyni, Prezes Zarządu Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Producent, przedsiębiorca, wydawca. A także: redaktor literackiego pisma studenckiego "Litteraria", autor powieści "Kredowe koło"oraz opowiadań i recenzji publikowanych w polskich czasopismach, współpracownik kuriera czytelniczego "Megaron", Dyrektor Neptun Filmu, a następnie Dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Od 2005 do 2010 Dyrektor Centrum Kultury w Gdyni.


- nadania panu Władysławowi Wiśniewskiemu Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni"
Władysław Wiśniewski opracował jako autor lub współautor ponad 100 patentów zatwierdzonych przez Urząd Patentowy, z czego większość stała się własnością Stoczni im. Komuny Paryskiej. Opracował m.in.: urządzenia spinające do lin trałowych, wyręczające w znaczny sposób ludzi w pracy i wykluczające dotychczasowe duże niebezpieczeństwo; nowoczesne włoki do połowu ryb, sortownię ryb. W tym czasie najlepsze trawlery w innych krajach nie miały takiego nowoczesnych urządzeń. Szkolił również załogi statków zakupionych przez zagranicznych armatorów w Stoczni Gdyńskiej w zakresie użytkowania ich i zamontowanych na nich urządzeń, zawsze podkreślając, że są to jednostki wyprodukowane w Gdyni, w Polsce. Pan inż. Wiśniewski projektował też oczyszczalnie ścieków i utylizatory, takie jak utylizator do odpadów szpitalnych, osadów półpłynnych, czy odpadów laboratoryjnych. Uzyskał patenty poza granicami kraju: w USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, Rosji (wówczas ZSRR). Ostatni wniosek patentowy złożył w tym - 2016 roku.


- nadania Wojskowemu Klubowi Sportowemu FLOTA Gdynia Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni
W 1936 roku Dowódca Polskiej Marynarki Wojennej kontradmirał Józef Unrug zatwierdził statut stowarzyszenia WKS„Flota" Gdynia. Klub liczył sześć sekcji sportowych. Głównym zadaniem było poprawianie stanu zdrowia i poziomu tężyzny fizycznej oraz pobudzanie do rekreacji ruchowej. Wielu sportowców, trenerów i działaczy walczyło w obronie wybrzeża 1939 roku. Idea sportu marynarskiego w czasie wojny była kontynuowana m.in. w oflagu Woldenberg, w którym założono klub sportowy „Kotwica". Zgodnie z rozkazem Dowódcy MW w dniu 30 października 1946 roku odbyło się walne zebranie WKS „Flota" na którym wybrano nowy Zarząd. Na igrzyskach w Londynie 1948 jedyny medal olimpijski wywalczył w boksie Aleksy Antkiewicz wychowanek marynarskiej „Floty". W tym roku WKS„Flota" obchodzi jubileusz 80 - lecia działalności. W klubie obecnie działają takie sekcje jak: judo, lekkiej atletyki, podnoszenia ciężarów, strzelecka, szachowa, tenisa ziemnego i żeglarska.

WKS„Flota" to najbardziej utytułowany klub sportowy w Gdyni. Mistrzowie świata, Europy i Polski są lub byli jego zawodnikami. Kolarz Tadeusz Mytnik i strzelec Jerzy Greszkiewicz są medalistami Olimpiady w Montrealu 1976. Zawodnicy „Floty" startowali na Igrzyskach Olimpijskich od Rzymu 1960 po Rio w 2016. Trenerzy wychowali wielu zawodników, którzy godnie reprezentowali Polskę na światowych arenach sportowych.
Obecnie „Flota" skupia kilkuset zawodników i zawodniczek oraz kilkudziesięciu działaczy w tym trenerów kadry narodowej i kadry olimpijskiej.


- przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030.
Zakończone zostały prace nad opracowaniem projektu nowego programu rozwoju dla miasta „Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030", w którym wskazano kierunki i cele strategiczne określające rozwój Gdyni w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Z uwagi na wagę strategii dla przyszłości miasta i jego mieszkańców, konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych, które umożliwią poznanie opinii gdyńskiej społeczności odnośnie tego dokumentu. Konsultacje będą miały zasięg ogólnomiejski i zostaną przeprowadzone z mieszkańcami Gdyni oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność na obszarze Miasta Gdyni. Termin trwania konsultacji od 15.02.2017 r. do 08.03.2017 r. Konsultacje polegać będą na złożeniu uwag do projektu dokumentu za pośrednictwem formularza konsultacyjnego przesyłanego drogą elektroniczną na adres wydz.strategii@gdynia.pl lub składanego do skrzynek usytuowanych w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Projekt dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030" zostanie zamieszczony na stronie www.gdynia.pl oraz stronie internetowej dedykowanej procesowi opracowania strategii www.2030.gdynia.pl.


- zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni.
Konsultacje społeczne umożliwiają wyrażenie opinii przez mieszkańców, co pozwala na lepsze poznanie lokalnych potrzeb, maksymalizację efektywności i trafności procesów decyzyjnych, podjęcie optymalnych decyzji w sprawach publicznych mających wpływ na jakość życia mieszkańców. Konsultacje prowadzą również do aktywizacji społecznej mieszkańców i rozwoju postaw obywatelskich. Uchwała ma na celu doskonalenie procesu decyzyjnego i jakości świadczonych usług, stworzenie możliwości zwiększenia udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, by zapewnić porozumienie i akceptację mieszkańców w sprawach istotnych dla miasta. Proponowane zmiany uproszczą proces inicjowania i przeprowadzania konsultacji społecznych. Ważne jest coraz szersze włączanie mieszkańców w procesy współdecydowania o rozwoju miasta. Służą temu działania na szczeblu rad dzielnic, organizacji pozarządowych, ale również bezpośrednie konsultacje z mieszkańcami. Dlatego ważne jest umożliwienie stosowania różnych form konsultacji, dostosowanych do oczekiwań mieszkańców, a także wykorzystujących innowacyjne rozwiązania społeczne i technologiczne.

- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni.
Zgodnie z zapisem art. 94 Prawa Farmaceutycznego projekt uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gdyni przygotowano po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta Gdyni oraz Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej dotyczącej sposobu zorganizowania dyżurów aptekarskich w Gdyni. Załącznik z wykazem aptek i godzin aptek znajduje siępod tym linkiem. http://www.gdynia.pl/g2/2017_01/116006_fileot.pdf


- określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
Od 1 stycznia 2017 r. nie pobiera się opłaty za dzieci 6 letnie korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć. Zmiana ta spowodowana jest przekazywaniem od dnia 1 stycznia 2017 r. jednostkom samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej za dzieci 6 letnie korzystające
z wychowania przedszkolnego. Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty Rada Miasta określa wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5, w prowadzonym przez gminę przedszkolu, w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć. Opłata nie może być wyższa niż 1,00 zł za każdą godzinę zajęć, których bezpłatny wymiar nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.


Z projektami wszystkich uchwał można się zapoznać pod adresem http://www.gdynia.pl/wladze/rada/8588_119542.html

Za: Zespołem Prasowym UM Gdyni