Świętojańskie wideo

Wiec przeciwko nienawiści i przemocy, Gdańsk 14/1/19

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
12.02 XIII Konferencja Tożsamość Kulturowo-Cywilizacyjna Gdyni, Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej

Opublikowano: 01.02.2018r.

Jak co roku, w rocznicę nadania praw miejskich, konferencja naukowa o Gdyni zorganizowana przez Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej.

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej  w Gdyni

XIII konferencja

organizowana pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni, dr. Wojciecha Szczurka,

w 92. rocznicę nadania Gdyni praw miejskich.

Poniedziałek, 12 lutego 2018 r., godzina 10.00, Gdynia, ul. Armii Krajowej 46,

mała aula Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej

Przemiany cywilizacyjne Gdyni w świetle 100 lat polskiej niepodległości

Dr Monika Chojnacka Chwarzno i jego właściciele - stan badań

Ks. dr Mirosław Gawron 100 lat Kościoła rzymskokatolickiego w Gdyni

Prof. dr hab. Helena Głogowska Gdynia jako symbol niepodległości Polski

Dr Michał Graban Idea morskości w postulatach odzyskiwania niepodległości

i  odrodzonej II RP

Dr Mariusz Kardas Marynarka Wojenna w gdyńskiej przestrzeni historycznej

w stulecie jej utworzenia

Mgr Wiktor Jesionek Gdynia jako wiodący ośrodek działalności podróżniczej

i eksploratorskiej RP

Dr Marian Mencel „Chopol” - stracone narzędzie polityki zagranicznej RP wobec KRL-D

Mgr Julian Aleksander Michaś Rozwój handlu i usług w Gdyni po II wojnie swiatowej

Prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki Morze a polskie powstania narodowe w XIX wieku

Mgr  Maciej Rogulski Rytuały w przestrzeni politycznej miasta Gdyni

Prof. dr hab. Maciej Szczurowski Centro-peryferyjność Gdyni. Determinanty rozwoju miasta

Dr Michał Tuszyński Od trolejbusu do auta elektrycznego - gdyńskie historie transportowe

Mgr Katarzyna Wróblewska Gdynia w polskiej polityce morskiej